{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

B4. TİCARİ İLETİŞİM VE ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMLERİ AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA


AYDINLATMA METNİ

(TİCARİ İLETİŞİM VE ELEKTRONİK İLETİGÖNDERİMİNE İLİŞKİNDİR)


1. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Veri Sorumlusu”, “ADL”) ticari iletişim kurulacak ve ticari elektronik ileti gönderilecek kişileri (diğer bir ifadeyle ilgili kişileri) bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
2. KAPSAM

Aydınlatma Metni, ticari iletişim kurulacak ve ticari elektronik ileti gönderilecek kişilere yöneliktir.


3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Tüzel kişi bilgileri (örneğin anonim şirketi, limited şirketinin banka hesabı, ödeme bilgisi, adresi gibi) kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak tüzel kişinin yetkililerine (örneğin şirketin imza yetkilisinin adı, soyadı, imzası gibi) ait bilgiler kişisel veridir. Yine, şahıs olarak ticari faaliyet gösteren kişi bilgileri (şahısın adı, soyadı, kimlik numarası, hesap bilgileri gibi) kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS); ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ifade eder.

Ticari iletişim; alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi ifade eder.


Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin ilgili kişilere reklam, kampanya, promosyon, tanıtım gibi amaçlar güdülerek SMS gönderilmesi bir veri işlemedir. Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.


İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.


4. AYDINLATMA METNİ


4.1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecek ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?


Ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gönderimlerinde;


·      Kimlik bilgileriniz (Adınız, soyadınız, yabancı müşterilerimiz için pasaport bilgileri)

·      İletişim bilgileriniz (Telefon numaranız, e-posta adresiniz)

·      İşlem güvenliği bilgileriniz (Ticari elektronik ileti tercihinize yönelik işlem bilginiz ile doğrulama kodunuz)

·      Pazarlama bilgileriniz (Alışveriş geçmişi, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileriniz) reklam, kampanya, tanıtım veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.


İşlemiş olduğumuz kişisel verileriniz;


·       İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanmış olduğumuz yazılım veya ileti firmalarına (tüzel kişi),


·       İleti yönetim sistemi giriş ve çıkışlarının

yapılması ve kayıtların tutulması amacıyla destek aldığımız firmalara ve

yetkili kurumlara (tüzel kişi),

·        Saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla arşiv hizmeti aldığımız firmaya (tüzel kişi) aktarılacaktır. 


İşleminiz doğrulamayı gerektirdiğinden; belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize veya cep telefonu numaranıza; ticari elektronik ileti gönderimini onaylamak ve işlem güvenliğini sağlamak için bağlantı ve doğrulama kodu gönderilecektir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilecektir. (Eğer ki belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizin sunucusu yurt dışında ise, bu durumda yurt dışına kişisel veri aktarımında bulunulacaktır. Yurt dışı kişisel veri aktarımına onay göstermiyor iseniz lütfen e posta adresinizin sunucularının Türkiye’de konumlandırıldığından emin olunuz). Sonrasında tarafınıza gelen doğrulama kodunu kullanarak (veya mağaza görevlimize söyleyerek) ticari iletişim ve ticari elektronik ileti izninizi verebilirsiniz. Ticari iletişim ve elektronik iletilere izin vermeniz halinde sizlere pazarlama, kampanya, tanıtım ve promosyon amaçlı SMS veya e-posta gönderilmesine onay göstermiş olacaksınız. Onayınızı dilediğiniz zaman ve hiçbir sebep göstermeksizin geri çekebilir, onayınıza tabi veri işlemeyi sonlandırabilirsiniz.     Diğer yandan kişisel verileriniz; talep veya şikayet sürecinin yürütülmesi amacıyla ve talep veya şikayete bağlı olarak sizlere veya yetkilendirdiğiniz diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi ihtiyacının bulunması durumunda (örneğin dava açılması, savunma yapılması, resmî makamlardan bilgi/belge istenmesi gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme, savcılık, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi) aktarılabilir.

 


4.2. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, www.adl.com.tr internet adresimiz üzerinden sizlerin bubilgileri tarafımıza belirtmeniz ile, internet sitesi üzerindeki hareketleriniz ile, mağaza görevlimize belirtmiş olduğunuz tercih ve doğrulama kodlarınız ile sözlü, kısmen otomatik veya otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.4.3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

İşlem güvenliği bilgileriniz KVKK m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebebi dahilinde toplanmaktadır. İşlem güvenliği haricindeki kişisel verileriniz ise KVKK m. 5/1’de yer alan açık rızanız ile işlenmektedir.


Eğer ticari iletişim ve ticari elektronik ileti süreçlerinde; 01.05.2015 tarihinden önce ADL’den ürün teminine ilişkin işlemler sırasında elektronik iletişim adresinizi vermiş iseniz, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1(2) uyarınca bu iletişim bilgilerinizin onaylı sayılması nedeniyle bu kapsamda sayılan ticari iletişimler ise “kanunlarda açıkça öngörülme” ve “açık rıza” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Tarafınızla reklam, kampanya, tanıtım veya promosyon amaçlı ticari iletişim kurulması veya tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, tamamen açık rızanıza tabi olup; ADL ile yapacağınız alış-verişi etkilemeyecektir. Diğer bir ifade ile, ticari iletişim ve ticari elektronik ileti izninizi vermeden de ADL’den ürün veya hizmet alabilirsiniz.

Diğer yandan, kişisel verilerinizin hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmesi ise KVKK m. 5/2-a’da yer alan “kanunlarda açıkça öngörülme”, m. 5/2 ç’de yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, m.

5/2-e’de yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, m. 5/2-f’de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri

için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme hukuki sebepleri dahilinde gerçekleşmektedir.

 


4.4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak haklarınız KVKK’nın 11.maddesinde sayılmıştır. Bu haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuruda bulunmadan önce “ADL Veri Sorumlusuna Başvuru Prosedürü”nü incelemek için lütfen buraya tıklayınız.

Diğer faaliyetlerimize (örneğin internet sitesi üyelikleri, mağaza ziyaretleri,mağaza alışverişleri gibi) yönelik aydınlatma metinlerimize erişmek için lütfen burayı tıklayınız.


 


4.5. Veri Sorumlusunun Kimliği

Adı                 : Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres             : Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:23 Kağıthane/İstanbul


Bilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.