{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

1.(B İLE İLİŞKİLİ) İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA


ÜYE, ZİYARETÇİ, İŞ ORTAKLARI VE MÜŞTER KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KATMANLI AYDINLATMA METNİ
A. Genel Bilgiler


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklı olarak üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin (ilgili kişi) birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınıza işbu katmanlı aydınlatma metninden ve ilgili faaliyetler özelinde hazırlayıp sizleri yönlendirdiğimiz metinlerimizden ulaşabilirsiniz. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi ilgili kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin internet sitemizde üyelik işlemlerinizin yapılması, adınıza fatura düzenlenmesi, tarafınızla reklam, kampanya, tanıtım veya promosyon amaçlı ticari iletişim kurulması veya tarafınıza elektronik ileti gönderilmesi, mağazalarımızda güvenlik kamerası aracılığıyla görüntü kaydedilmesi gibi kişisel verilerinizin kullanıldığı işlemler birer veri işlemedir.B. Katmanlı Aydınlatma

Metinleri


B.1. İnternet Sitesi Üyelikleri


İnternet sitesi üyelik işlemlerinde ilgili kişilerin adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri; üyelik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

 


B.2. İnternet Sitesi Alışverişleri


İnternet sitesi üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde ilgili kişilerin adı, soyadı, kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adresi, finans, müşteri işlem, varsa vergi dairesi/numarası, yapılan işlemlere ait işlem güvenliği işlem güvenliği bilgileri sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

 


B.3. Mağaza Ziyaretleri

(Kamera)


Mağaza ziyaretlerinde ilgili kişilerin güvenlik kamerası görüntüleri fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

 


 B.4. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Gönderimleri


Ticari iletişim kurulması ve ticari elektronik ileti gönderimlerinde ilgili kişilerin adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri reklam, kampanya, tanıtım ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.


 

B.5. Mağaza Alışverişleri


Mağazadan yapılan alışverişlerde ilgili kişilerin adı, soyadı, kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adresi, müşteri işlem, finans, yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

 

B.6. Private Card İşlemleri


Private Card işlemlerinde ilgili kişilerin adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adresi, kart,müşteri işlem, yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri müşteri ilişkileri yönetim süreçleri ile sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.


B.7. İnternet Sitesi Kullanım İşlemleri


İnternet sitesi kullanım işlemlerinde ilgili kişilerin çerez bilgileri pazarlama analiz çalışmalarının yapılması ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.


B.8. Elektronik Ticaret Siteleri (Elektronik Pazar Yerleri) Aracılığıyla Alışveriş İşlemleri


Elektronik ticaret siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen alışveriş işlemlerinde ilgili kişilerin adı, soyadı, kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adresi, kart, müşteri işlem, varsa vergi dairesi/numarası, yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

 

B.9. Elektronik Bülten İşlemleri


Elektronik bülten işlemlerinde ilgili kişilerin e-posta adresi ve yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgisi reklam, pazarlama, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.


 

B.10. Hukuki İşlemler


Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi işlemlerinde ilgili kişilerin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, yapılan işlemlere ait işlem güvenliği bilgileri, sözleşme süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Detaylı aydınlatma metnine erişim için lütfen burayı tıklayınız.


C. Kişisel Verileriniz Hangi Üçüncü Kişilere Hangi Amaçla Aktarılabilir?


Kişisel verilerinizin aktarım detayları her aydınlatma metni özelinde ayrıca belirtilmiştir. “B” başlığında ilgili aydınlatma metni özelinde “burayı tıklayınız” kısmına basarak kişisel verilerinizin aktarım detaylarını öğrenebilirsiniz. Ancak genel anlamda aktarım süreçlerimiz aşağıdaki şekildedir:


İşleminiz doğrulamayı gerektiriyorsa belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize hesabınızı onaylamak veya işlem güvenliğini sağlamak için bağlantı gönderilebilir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilecektir. (Eğer ki belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizin sunucusu yurt dışında ise, bu durumda yurt dışına kişisel veri aktarımında bulunulacaktır. Yurt dışı kişisel veri aktarımına onay göstermiyor iseniz lütfen e-posta adresinizin sunucularının Türkiye’de konumlandırıldığından emin olunuz). Aynı şekilde, işleminiz doğrulamayı gerektiriyorsa belirtmiş olduğunuz cep telefonu numaranıza işleminizi onaylamak veya işlem güvenliğini sağlamak için SMS gönderilebilir. Dolayısıyla belirtmiş olduğunuz iletişim adreslerine ve hizmet sağlayıcınıza aktarım gerçekleştirilebilecektir.


Diğer yandan;


·        İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanmış olduğumuz yazılım veya ileti firmalarına (tüzel kişi),


·        Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına,

·        Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi/doğrulanması amacıyla kullanmış olduğunuz bankaya (tüzel kişi),

·        Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (kargolama veya teslimat işlemleri gibi) kargo veya lojistik desteği veren üçüncü kişilere (iş ortaklarımıza),

·        Talep veya şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve talep veya şikayetinize bağlı olarak sizlere, yetkilendirdiğiniz üçüncü kişilere veya talebin ya da şikayetin çözümlenmesi için gereklilik arz etmesi durumunda ilgili diğer üçüncü kişilere,


·        Saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla arşiv hizmeti aldığımız firmaya (tüzel kişi) aktarım yapılabilmektedir.


Son olarak, işlenen kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, hukuki bir işlemin tesis edilmesi ihtiyacının bulunması durumunda (örneğin dava açılması, savunma yapılması, resmî makamlardan bilgi/belge istenmesi gibi) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları (örneğin mahkeme, savcılık, vergi dairesi, otoriteler gibi) ile hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat, arabulucu gibi)) aktarılabilir.Ç. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?


Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinde yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukukun sebeplerine) bağlı kalarak işlemekteyiz:


·      Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),


·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

·       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).


Eğer yukarıda yer alan hukuki sebepler mevcut değil ise, bu durumda açık rıza beyanınız doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemekteyiz (“m. 5/1”).


Yurt dışı kişisel veri aktarımları açık rızanıza tabidir. Dolayısıyla bizlerle iletişim kurduğunuz veya iletişim kurulmak üzere tarafımıza belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizin sunucusu yurt dışında ise, bu durumda yurt dışına kişisel veri aktarımında bulunabilir. Yurt dışı kişisel veri aktarımına onay göstermiyor iseniz lütfen e-posta adresinizin sunucularının Türkiye’de konumlandırıldığından emin olunuz. Reklam, pazarlama, tanıtım veya promosyon işlemleri (örneğin Private Card, ticari iletişim veya ticari elektronik ileti gibi) açık rızanıza tabidir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemini ve hukuki sebeplerini; “B” başlığında ilgili aydınlatma metni özelinde “burayı tıklayınız” kısmına basarak öğrenebilirsiniz.


 


D. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme


İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

 

E. Veri Sorumlusunun Kimliği


Adı               : Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi


Adres          : Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:23 Kağıthane/İstanbulBilgilerinize Saygılarımızla Sunarız.